3D tlač

prototypy, náhradné diely, diely a prvky mechanizmov

Čo je to ...

  • Celá technológia je založená na metóde tavenia. Objekt sa vytvára privádzaním roztaveného vlákna
    priamo do pracovnej oblasti.
  • Technológia FDM je vytváranie špeciálnych plastových vrstiev s vysokými teplotami v oblasti dýzy.
  • Môže byť použitý pre rôzne aplikatiny, väčšie aj menšie. Pomocou rôznych príloh môžete upraviť
    zaoblenie vlákna. (Hladkosť dosiahnete dodatočným spracovaním.)

Pripojte sa k nám

    Ponúkame služby 3D tlače na výrobu prototypov alebo hotových výrobkov ľubovoľného tvaru, farby a
pevnosti. Vyrobíme ako jednotlivé kusy, tak aj veľké množstvo pre každú priemyselnú potrebu.

Riešime skutočné problémy.

Vieme Vám pomôcť.

Viac ako 50+
druhov plastov

Najexotickejšie farby a materiály.

Rýchly cýpočet ceny platte online

Individuálny prístup ku každému klientovi.

Komplexné vyhotovenie Už od 1 dňa

Vybavíme akýkoľvek objem výroby.

Sme pripravení uspokojiť objem výroby.
Je dôležité vedieť.

Základy 3D tlače

Výška vrstvy

    Výška každého plátku / hrúbka každej vrstvy. Výška vrstvy je hlavným faktorom ovplyvňujúcim obidve:

  • čas tlače
  • vertikálne rozlíšenie

   Výberom vyššej výšky vrstvy môžete výrazne znížiť čas tlače, ale s viditeľnejšími vrstvami. Na druhej
strane, výber nízkej výšky vrstvy (napr. 0,10 mm) spôsobí ďalšie podrobnosti na úkor dlhších časov tlače.

    Všeobecne nenavrhujem klesať pod 0,10 mm, pretože zlepšenie kvality tlače s vrstvami 0,07 mm alebo
0,05 mm je pri výrazne dlhších časoch tlače pomerne bezvýznamne.

Aby sme dosiahli to najlepšie z oboch strán, môžeme tlačiť s VARIABILNOU VÝŠKOU VRSTVY.

Podpora dizajnu

    3D tlačiareň tlačí modely po vrstvách a preto každá nová vrstva potrebuje podporu od tej predchádzajúcej, inak nová vrstva plastu skončí vo vzduchu a ohne sa. Tvar modelov niekedy vyžaduje podporu vyčnievajúcich častí modelu, v takom prípade softvér tlačiarne automaticky pridá podpornú štruktúru z materiálu, ktorý sa rozpúšťa v špeciálnej kvapaline. Po vytlačení sa nosná konštrukcia
odstráni.

Vnútorná výplň a hrúbka steny modelov

    V závislosti od požadovanej pevnosti produktu sme nastavili iný stupeň vyplnenia vnútorného priestoru
modelov. Od 0% pokrytia, keď tlačiareň vytlačí iba škrupinu modelu, až po 100% pokrytie, keď je diel
úplne vyplnený plastom. U prototypov je racionálne používať 20% plnivo, s nárastom plnenia rastie aj
váha produktu, spolu s nákladmi na 3D tlač, s poklesom sa diel stáva príliš krehkým.

Technológia SLA alebo stereolitografia

    3D tlač SLA je založená na pôsobení projektora alebo laseru na kvapalný fotopolymér. Laserový lúč je
nasmerovaný na miesto, kde bude model umiestnený. Pod vplyvom lúča kvapalina stuhne, potom sa
hotové vrstvy zdvihnú nad hladinu kvapaliny a postup sa opakuje, kým sa nevytlačia všetky vrstvy
modelu.