Právna doložka

Zodpovednosť za informácie :  •     Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
  •     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
  •     Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikly použitím informacií získaných prostrednictvom prevádzkovateľa serveru.
  •     Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.
  •     Prevádzkovateľ v prípade poskytnutia zľavy na produkt alebo platbu, neumožnuje kombinovať tieto zľavy dohromady.
  •     Prevádzkovateľ uvádza pri produktoch dĺžku záruky, ktorá platí len pre fyzické osoby, pokiaľ sa jedná o právnicku osobu, dĺžka záruky sa riadi podľa obchodného zákonníka ( zák. č 513/1991 Zb. ). Pre opravené produkty platí záruka 3 mesiace. Zánovné – 2. akosť podľa informácii uvedených pri produkte.
  •    Prevádzkovateľ zobrazuje v detaile produktu obrázky, ktoré môžu byť len ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnému vzhľadu produktu.